the Israeli Gothic festival

israeli festival 2

   

,מידיי שנה מתקיים הפסטיבל הגותי הישראלי עם מיטב הלהקות הגותיות הישראליות

את הפסטיבל ייסד גיל יעיש ובן הילפר במטרה לתת במה לכל אותן להקות שרוצות להגשים את עצמן

,ולקבל במה ופרסום ולגרום ללהקות חדשות להיוולד לעולם הזה

לקדם את כל וההוויה האלטרנטיבית גותית בארץ לדחוף קדימה ולאחד את כל הליינים מהתחום הגותי אלטרנטיבי

.וליצור אווירה ותרבות אמתית וראויה

  Chen Aviv תמונות מהפסטיבל הקודם שצולמו על ידי :

Israeli Gothic Festival:לדף הרשמי של הפסטיבל לחצו על הקישור הבא

Israeli Gothic festival