Darkwave/ הגל האפל:

סגנון יחסית חדש במוזיקה הגותית אשר נוצר משני סוגים שונים.

המוזיקה בסגנון בעיקר מתכנסת בתוך עצמה, מצבי רוח, רגשות ואמנות.

כל נושא של מוזיקת הרוק כאן הוא רחוק ולא מוכר.

ישנה דילמה רבה האם סגנון המוזיקה הייחודי הזה הוא תת תרבות של המוזיקה הגותית

או סגנון נפרד שהסתפח אליה.

 

סגנון המוזיקה מתהדר בעיקר בדרך לבטא את הצלילים בכלי הנגינה בצורה

כהה ואפלה יותר לרגש.

סגנון מוזיקת ה DarkWave  נולד מסגנון הנקרא darkAmbient

אשר בעיקרו התעסק בהבעת הרגש בסביבה האפלה ומוזיקה אוורירית